Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului

Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului

Această evaluare cuprinzătoare, efectuată de industria cuprului în 2008, se referă la producția, utilizarea și aspectele ciclului de viață ale produselor din lanțul valoric al cuprului. Conform acestei evaluări, cadrul legislativ existent ia măsuri pentru protejarea mediului în Europa, protejarea stării de sănătate a muncitorilor din industrie și al publicului larg.

În urma unei revizuiri ample, evaluarea riscurilor a fost aprobată de Comitetul Tehnic al Comisiei Europene pentru Substanțe Noi și Existente. Comitetul Ştiințific al Comisiei pentru Sănătate și a Riscurilor de Mediu (SCHER) a efectuat la rândul său o evaluare și a susținut în continuare concluziile cu privire la riscurile asupra mediului şi sănătății umane.

În martie 2009, concluziile acestei inițiative au fost aprobate de către autoritățile UE și „Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului” a fost primul raport al industriei, care a fost publicat pe site-ul web al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

Acest studiu concluzionează:

  • Cuprul este un nutrient esențial pentru oameni, precum și pentru toate organismele vii.
  • Cadrele de reglementare existente, care acoperă producția, utilizarea și aspectele ciclului de viață ale produselor din lanțul valoric al cuprului, ia măsuri ample pentru protejarea mediului în Europa, protejarea stării de sănătate al muncitorilor din industrie și al publicului larg.
  • Deficitul de cupru poate fi important pentru unii cetățeni europeni – dacă aportul zilnic de cupru este sub limita nutriţională recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (1,4 mg Cu/adult (70kg)).
  • Cuprul nu este un material CMR (cancerigen, mutagen, toxic pentru reproducere) sau un PBT (persistent, bioacumulativ, toxic).

 

Evaluarea voluntară a riscurilor totodată:

  • Demonstrează măsurile proactive luate de industria cuprului pentru îndeplinirea obligației de diligență.
  • Oferă lanțului valoric al cuprului și autorităților publice o platformă științifică solidă, o bază pentru viitoare inițiative de reglementare.
  • Constituie baza unui plan de reducere a riscurilor în câteva situații locale specifice, unde pot fi necesare măsuri de gestionare a riscurilor.
  • Furnizează industriei cuprului o platformă științifică solidă, necesară pentru a-și îndeplini obligațiile conform REACH.