Avantajele unei industrii competitive europene de cupru

Avantajele unei industrii competitive europene de cupru

Cuprul și numeroasele sale aliaje sunt caracterizate prin reciclabilitate 100%, prin proprietăți tehnice superioare, cum ar fi conductivitatea electrică și termică, prelucrabilitatea uşoară și durabilitatea. Ca rezultat, cuprul se află în centrul multor tehnologii care vor conduce competitivitatea Europei în viitor.

Cuprul are un impact pozitiv semnificativ asupra atenuării schimbărilor climatice, deoarece are un rol important în îmbunătățirea eficienței energetice, în scăderea cererii de energie și în susţinerea tehnologiilor regenerabile. Obiectivele energetice ale UE nu pot fi îndeplinite fără o utilizare sporită a produselor din cupru. De exemplu, motoarele electrice consumă aproximativ 60% din cererea de curent industrial. Implementarea completă a Standardelor minime de performanță energetică pentru motoare electrice (publicat în OJ L 191/26), va necesita o creștere tipică cu 50% al conținutului de cupru în bobinajul motorului. Acest lucru înseamnă o economie de energie electrică de 135 TWh/an (mai mult decât consumul anual de energie electrică din Finlanda și Grecia) și va reduce cu 63 milioane de tone/an emisiile de CO2. Ca un alt exemplu, în cazul în care fiecare cetățean al UE ar utiliza 1 m2 de panou solar pentru a produce apa caldă, emisiile de CO2 ar fi reduse cu 80 milioane de tone/an.

Viziunea unui sistem mai redus de transportare al carbonului, livrat de vehicule hibride și electrice accesibile, conectate la rețele inteligente, împreună cu rețelele feroviare de mare viteză, necesită cupru. Un autoturism hibrid conține 50 kg de cupru pentru motorul electric, pentru stocarea energiei și pentru sistemul de transfer. Fiecare tren de mare viteză necesită 10 tone de componente din cupru, plus 10 tone de cabluri de alimentare și de comunicare per kilometru de cale ferată. Sursele de electricitate cu emisii reduse de carbon, cum ar fi sursele de energie regenerabilă și sistemele de distribuire ale energiei electrice -necesare pentru a le încorpora și gestiona-, necesită de la patru la zece ori mai mult conținut de cupru decât energia electrică produsă prin generarea centralizată cu combustibili fosili.

Industria cuprului continuă să investească în tehnologii inovatoare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu și celor economice şi pentru eficientizarea resurselor şi produselor sale. Cuprul incorporat în chip-urile computerelor și în echipamentele de tehnologia informației a ajutat dezvoltarea erei digitale. Un exemplu vizibil al eficienței resurselor este impactul pe care aliajele de cupru de înaltă performanță şi foarte subțiri au avut asupra miniaturizării obiectelor uzuale, cum ar fi telefoanele mobile, calculatoarele, camerele video și dispozitivele portabile de muzică.

Cel mai mare avantaj este capacitatea cuprului de a fi reciclat până la nesfârşit fără pierderea performanţelor. 41% din cererea de cupru al UE în 2011 a fost îndeplinită prin reciclarea produselor ajunse la sfârșitul ciclului de viață și al deşeurilor din lanțul valoric. Din această cauză, cuprul este una dintre resursele naturale cele mai sustenabile.

Motivat de o responsabilitate socială, de forțele pieţii și de politicile UE, industria cuprului a investit foarte mult şi în îmbunătățirea propriului consum de energie, în reducerea emisiilor și în tehnologii de reciclare al produselor din ce în ce mai complexe, ajunse la sfârșitul ciclului de viață, ca deșeurile electrice și electronice. Toate aceste progrese sunt bine documentate în publicaţiile BREF (Best Available Technology), în conformitate cu „Directiva controlului şi prevenirii integrate a poluării” (IPPC). UE are acum topitoriile de cupru cele mai curate și mai eficiente energetic din lume. În ciuda faptului că 30% din consumul de energie este utilizat pentru protecția mediului (de exemplu, filtre de aer şi tratarea apelor uzate), din 1995, consumul de energie pe tona de producție a scăzut cu 54%. În plus, emisiile de dioxid de sulf sunt doar 8% din restul mediei mondiale.

Video ECI policy debate public