Iniţiative voluntare

Iniţiative voluntare

Produsele industriei europene al cuprului vor contribui la creşterea economică sustenabilă din cadrul UE, precum şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii cotidiene al cetăţenilor săi.

În această secţiune puteţi citi despre iniţiativele voluntare ale industriei privind creşterea sustenabilă, eforturile proactive referitoare la protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa muncitorilor, şi studiile despre impactul asupra mediului al utilizării şi apoi al reciclării produselor din cupru.

Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului

Această evaluare cuprinzătoare, efectuată de industria cuprului în 2008, se referă la producția, utilizarea și aspectele ciclului de viață ale produselor din lanțul valoric al cuprului. Conform acestei evaluări, cadrul legislativ existent ia măsuri pentru protejarea mediului în Europa, protejarea stării de sănătate al muncitorilor din industrie și al publicului larg.

În urma unei revizuiri ample, evaluarea riscurilor a fost aprobată de Comitetul Tehnic al Comisiei Europene pentru Substanțe Noi și Existente. Comitetul Ştiințific al Comisiei pentru Sănătate și a Riscurilor de Mediu (SCHER) a efectuat la rândul său o evaluare și a susținut în continuare concluziile cu privire la riscurile asupra mediului şi sănătății umane.

În martie 2009, concluziile acestei inițiative au fost aprobate de către autoritățile UE și „Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului” a fost primul raport al industriei, care a fost publicat pe site-ul web al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

Publicarea profilului de mediu a produselor din cupru, printr-o evaluare al ciclului de viaţă  “Cradle-to-Grave” (De la leagăn la mormânt).

Îmbunătățirea performanței de mediu al produselor, împreună cu îmbunătățirea sustenabilității pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, a câștigat în mod semnificativ în importanță în ultimii ani, atât pentru consumatori cât și pentru industrii.

În paralel, inițiativele UE, cum ar fi „Planul de acțiune pentru consum și producție sustenabilă” promovează eficientizarea mai mare a resurselor și inovația pentru produse mai ecologice.

Răspunzând cererilor utilizatorilor finali și autorităților de reglementare, împreună cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale industriei, industria cuprului a efectuat începând din anul 2000, evaluări din ce în ce mai riguroase ale ciclului de viață (LCA), cu privire la producţia principalelor produse semifinite din cupru (țevi, sârmă și plăci).