Cadrul de reglementare

Cadrul de reglementare

Produsele din cupru nu au fost niciodată mai importante pentru creșterea sustenabilă a Uniunii Europene, fie că este vorba despre îmbunătățirea eficienței și performanței aplicațiilor din sectorul energetic și al asistenței medicale, sau despre transformarea transportului, al arhitecturii și al  sistemelor de încălzire și răcire în sectoare mai ecologice.

Prin activitățile ECI și Eurometaux, industria europeană al cuprului se angajează să colaboreze cu instituțiile UE pentru a ajuta la atingerea obiectivelor importante pe probleme precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor și re-industrializarea Europei. În același timp, industria are nevoie de politici și acțiuni care garantează competitivitatea și ocuparea forței de muncă pe care le generează. Aspectele cheie includ un plan comercial pentru emisii, implementarea REACH şi stabilirea prețului energiei.

Guvernele naționale și UE adoptă reglementări din ce în ce mai complexe, care includ, de exemplu, protecția consumatorilor și al mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională, procese industriale și transportul deșeurilor care conțin metale. ECI este angajat să colaboreze cu autorităţile de reglementare pentru a se asigura că aceste reglementări prevăd un tratament echitabil pentru producția cuprului, plus accesul pe piață pentru produsele sale. Una dintre competențele de bază ale ECI este de a utiliza gama largă de cercetări istorice asupra impactului cuprului asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane pentru a umple date cheie lipsă prin cercetări independente și pentru a consolida aceste descoperiri în comunicații utile.

Evaluarea voluntară al riscurilor cuprului și dosarul REACH sunt evaluările cele mai extinse și recente, disponibile oriunde în lume. Este important și eficient dpdv al resurselor, atât pentru industrie cât și pentru factorii de decizie politică și pentru autoritățile de reglementare din întreaga lume, ca ei să-și bazeze reglementările și standardele viitoare pe aceste evaluări.

Această secțiune oferă o privire de ansamblu asupra celor mai importante reglementări și inițiative cu impact asupra industriei cuprului și asupra lanțului său valoric.

Produsele din cupru au un impact semnificativ şi pozitiv asupra atenuării schimbărilor climatice, prin îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea cererii de energie și servind tehnologiile regenerabile. Obiectivele energetice ale UE 20/20/20 nu pot fi îndeplinite fără utilizarea sporită a produselor din cupru.

Eurometaux

Asociația cu sediul la Bruxelles, care serveşte şi reprezintă industria europeană a metalelor neferoase.

Industria cuprului a luat măsuri proactive, pentru a îndeplini obligația de diligenţă, prin inițiative voluntare, cum ar fi Evaluarea riscurilor și Profilul ecologic al produselor din cupru.

Companiile noastre membre și-au îndeplinit obligațiile conform REACH. Ele furnizează informații Comisiei Europeane, pentru studiul „Schema de tratare a emisiilor”.