Resurse

Resurse

Care este cantitatea de cupru disponibilă?

Cuprul este un element natural. Este prezent în scoarța terestră, în oceane, lacuri și râuri – de la cantităţi mici la zăcăminte miniere bogate. Cuprul este un oligoelement esențial, toate plantele, peștii și animalele au nevoie de cupru pentru o viaţă sănătoasă. Cuprul este prezent în mod natural în scoarța Pământului, într-o concentrație de aproximativ 67 părți la milion. În timp ce majoritatea minelor prelucrează minereuri având concentrații de cupru între 0,2 și 0,8%, unele dintre cele mai bogate zăcăminte, situate în centrul Africii de Sud, pot conține 5-6% cupru.

Potrivit US Geological Survey, din anul 1950, rapoartele au arătat în mod regulat că rezerva de cupru ajungea în medie pentru 40 de ani și deţinem resurse disponibile pentru mai mult de 200 ani. Conform celor mai recente date (USGS, 2013), rezervele cunoscute de cupru sunt în jur de 680 milioane tone. Resursele sunt mult mai mari și limitele aprovizionării pe termen scurt, care duc de multe ori la tendințele de creștere a prețurilor, acționează ca un stimulent pentru explorarea de zăcăminte noi.

Rezervele sunt zăcămintele care au fost descoperite, evaluate și considerate a fi profitabile. Resursele sunt mult mai mari și includ rezervele (vezi meniul din partea dreapta), descoperite și zăcămintele potenţial profitabile, plus zăcămintele nedescoperite evaluate studiile geologice preliminare. Resursele de cupru sunt estimate să depășească 3.000 de milioane de tone (USGS, 2013), ceea ce nu include zăcămintele vaste de cupru găsite în noduli submarini şi sulfuri masive submarine.

În timp ce explorarea actuală și viitoare va crește atât rezervele cât și resursele, nu trebuie să uităm că aprovizionarea va fi asigurată şi din cantitatea substanțială de cupru, care este deja  în folosinţă. Recuperarea produselor ajunse la sfârșitul vieţii, așa-numitul “minerit urban”, este unul dintre motivele pentru care, în prezent, 41% din cererea de cupru din UE provine din reciclare.

În Europa, cele mai mari zăcăminte cunoscute se află în Rusia și Polonia. Mine economice funcționează în Bulgaria, Finlanda, Portugalia, Spania și Suedia. În 2010, producția din minerit în UE a totalizat 855316 tone de cupru (sursa: BGS), aproximativ 5,3% din producția mondială.

Europa conduce pe plan mondial în reciclarea cuprului

Reciclarea joacă un rol important în oferta de cupru, deoarece cuprul primar de azi este materialul reciclat de mâine. De-a lungul ultimului deceniu, aproximativ 41% din consumul anual de cupru al UE a provenit din surse reciclate. Politici și tehnologii viitoare inovatoare ar trebui să continue să contribuie la utilizarea eficientă a resurselor atât în ​​exploatarea cuprului “primar” cât și în reciclarea cuprului “secundar”.

Investind în viitor: Inovaţii în minerit şi în reciclare

Tehnologia are un rol cheie în abordarea multor provocări care se ivesc la asigurarea producției de cupru nou. Inovația condusă de către industria cuprului va:

  • crește rata de succes al explorării subterane, precum și a regiunilor mai puțin accesibile ale lumii
  • crea condiţii mai sigure de operare în mediile mai dificile
  • reduce atât consumul de energie cât şi cel de apă
  • permite procesarea minereurilor mai complexe (cu mai multe componente metalice şi nemetalice)

Se estimează că două treimi din cele 550 milioane de tone de cupru, produse din 1900 sunt încă în uz, potrivit modelului elaborat de Institutul Fraunhofer (Glöser, 2013) pentru evaluarea stocurilor şi fluxului de cupru la nivel mondial.