Sisteme electrice

Sisteme electrice

Cu cea mai mare conductivitate dintre metalele comerciale, cuprul are un rol-cheie în dezvoltarea produselor electrice și electronice.

Cuprul deţine cea mai mare conductivitate dintre metalele comerciale și a jucat un rol fundamental în dezvoltarea aplicațiilor electrice și electronice.

Pe lângă conductivitatea excelentă, cuprul are proprietăți mecanice ideale la temperaturi scăzute, ambiente și ridicate, este ușor de fabricat sau turnat în forme și poate fi prelucrat cu ușurință. Are rezistență excelentă și este rezistent la oxidare și la coroziune.

De la transmisii de înaltă tensiune la microcircuite și de la generatoare de gigawați la calculatoare, în fiecare aspect al producţiei, transportului și utilizării energiei electrice, cuprul este metalul vital, eficient energetic. În plus, există o mare varietate de aliaje mai puțin cunoscute cu conductivitate mare, cu proprietăți adaptate pentru diverse aplicații, cum ar fi contactele electrice, inelele de contact, întrerupătoarele magistralelor electrice la căi ferate și tramvaie, etc.

Generare distribuită și sursele regenerabile de energie

Generarea distribuită (DG) și sursele regenerabile de energie (SRE) sunt segmente ale industriei care atrag o atenție deosebită. Ambele sunt considerate la fel de importante în realizarea a două obiective principale: creșterea securității aprovizionării cu energie prin reducerea dependenței de importurile de combustibili fosili, cum ar fi petrolul, gazele naturale și cărbunele, și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în special al dioxidului de carbon, provenit din arderea combustibililor fosili.

Termenul de „surse regenerabile de energie ” se referă la resurse naturale, ca energia soarelui, vântului și altele, care se regenerează în mod natural. Sistemele de energie regenerabilă convertesc aceste resurse naturale de energie în energie utilă. „Generarea distribuită” se referă la producerea descentralizată de energie electrică, care poate include în unele cazuri sistemele de energie regenerabilă. Unitățile de DG sunt în general conectate la nivelul de distribuție și au capacități variind de la câțiva kW la câteva zeci de MW.

Împământare

Sistemele de legare la pământ sunt vitale pentru siguranța, securitatea și funcționalitatea instalațiilor electrice. Ele oferă o cale sigură pentru curentul de scurt circuit, astfel ca sistemele de protecție la supra-sarcină să poată funcționa, asigură un traseu sigur pentru loviturile de trăsnet în timp ce mențin creșterea tensiunii până la o valoare sigură, și oferă o suprafață echipotențială la care echipamentele electronice pot funcționa fără interferențe.

Eficienţă energetică

Eficiența energetică devine extrem de importantă deoarece resursele energetice devin tot mai rare, greu de exploatat și costisitoare. Construirea unor generatoare alimentate de resurse regenerabile este importantă, dar scăderea consumului este o abordare mai simplă și mai sensibilă.

Îmbunătățirea eficienței energetice este în general simplă din punct de vedere tehnic, relativ ieftină și rapid și ușor de implementat. De multe ori, este doar o chestiune de decizie mai sensibilă la achiziţionare, prin cumpărarea unei unităţi cu cele mai reduse costuri pe toată durata de viață, mai degrabă decât cu cel mai mic preț de achiziție.

Calitatea energiei electrice

Problemele de calitate al energiei electrice duc la întreruperi neplanificate, resurse irosite și costuri mai mari la energie, dar ele pot fi anticipate prin măsurare și monitorizare, precum și rezolvate prin aplicarea tehnicilor potrivite de atenuare. Toate aceste efecte pot fi evitate prin proiectare corectă și prin alegerea echipamentului adecvat.

Pentru mai multe informaţii despre această temă și alte aspecte legate de rolul cuprului în aplicații electrice, vizitați pagina Leonardo ENERGY: o comunitate globală pentru profesioniștii din domeniul energiei sustenabile.

Leonardo ENERGY is a community that unites professionals from all over the world dedicated to electrical power and sustainable energy.