Ferme şi agricultură

Ferme şi agricultură

Cuprul este un element vital pentru dezvoltarea şi sănătatea plantelor şi animalelor.

Cuprul este un oligoelement esențial

Cuprul este un oligoelement esențial pentru toate țesuturile vii și este vital pentru dezvoltarea normală și sănătatea plantelor și animalelor. Tratarea solului şi animalelor cu cupru are un rol critic în agricultură pentru a corecta solurile şi animalele cu deficit de cupru în scopul de a îmbunătăți randamentul produselor alimentare vitale.

Nutriţia animalelor

La animale, cuprul are un rol important în asimilarea fierului necesar pentru formarea hemoglobinei. Insuficienţa de cupru în țesuturile unui animal poate să apară în două feluri. Poate fi o simplă deficienţă de cupru, provocată de deficiența reală al elementului în furaje, sau poate fi de tip complex, în care dieta conține cantitatea normală de cupru, dar un alt factor sau mai mulţi factori obstrucționează într-un fel asimilarea de către animal. Un exemplu relevant în acest sens este molibdenul, din care un exces epuizează rezervele de cupru ale animalelor și animalul prezintă simptomele deficitului de cupru, cu excepția dacă se administrează cupru suplimentar.

Nutriţia plantelor

Cum să crească două ştiulete de porumb acolo unde creștea înainte numai una? Este o problemă care ne preocupă tot timpul. Cuprul poate ajuta creșterea randamentelor și creșterea productivității terenului, pentru a ține pasul cu creșterea populației. Cu un secol în urmă atenția s-a concentrat în primul rând asupra a ceea ce acum reprezintă cele mai importante substanţe nutritive ale plantelor – azotul (N), fosfații (P) şi potasiul (K). Numai că, după multe decenii, când metode analitice îmbunătățite au devenit disponibile, s-a realizat că lângă NPK, numeroase alte oligoelemente sunt la fel de esențiale pentru dezvoltarea și sănătatea plantelor – şi deficienţa oricăreia acționează ca un factor de limitare.