Bibliotecă resurse

clear search

With respect to the MOD Defence Standard 02-879 Part 2 Forgings, what do the terms Class 1, Class 2, Class 3 and Class 4 mean?
 • Class 1 is a forging whose failure would lead to uncontrollable flooding, the total immobilisation of the vessel or serious harm to personnel.(e.g. First Level systems in submarines).
 • Class 2 is a forging whose failure would lead to severe but controllable flooding, the serious disruption of weapon systems, main propulsion machinery, or its attendant auxillaries, including generators
 • Class 3 is a forging whose failure does not constitute an immediate, significant hazard.
 • Class 4 is a forging which is used for forging stock only.
Are weld repairs permissible on Class1 and Class 2 Forgings produced to Def Stan 02-879 Part 2?

The rectification of defects by welding is not permitted on Class 1 and Class 2 forgings.

Cu respectarea Standardului de Apărare MOD 02-879 Partea 2 Forjări, ce înseamnă termenii Clasa 1, Clasa 2, Clasa 3 și Clasa 4?
 • Clasa 1 este o forjare a cărei distrugere ar duce la inundări incontrolabile, imobilizarea totală a navei sau vătămarea gravă a personalului. (De exemplu, sistemele de pe primul nivel în submarine.)
 • Clasa 2 este o forjare a cărei distrugere ar duce la inundări grave dar controlabile, perturbări grave suferite de sistemele de arme, al motorului principal de propulsie sau instalaţiilor asociate, inclusiv generatoarele.
 • Clasa 3 este o forjare a cărei distrugere nu constituie un pericol imediat, semnificativ.

Clasa 4 este o forjare, care este utilizată pentru forjarea stocului.

Cum poate fi evitată coroziunea sau colorarea componentelor prelucrate de bronz aluminiu în timpul transportului maritim?

Trebuie curățate bine, apa trebuie îndepărtată, trebuie protejate și păstrate uscat, astfel:

 1. Trebuie curățate şi uscate temeinic cu ajutorul unui fluid de deshidratare, cum ar fi WD40.
 2. Apa reziduală trebuie îndepărtată cu aer cald în jet forțat.
 3. Trebuie învelite cu un înveliș protector, ca benzotriazolul inhibitor, sau cu un bloc copolimer.

Trebuie ambalate în cutii de lemn căptuşite cu hârtie tratată cu benzotriazol. Granule absorbante de umiditate pot fi folosite pentru a menține aerul uscat din interiorul cutiilor. Când sunt despachetate, trebuie îndepărtate straturile de acoperire cu o soluție pe bază de fosfor și trebuie bine uscate.

How can corrosion or staining of machined aluminium bronze components be avoided during shipping?

The key is to clean them thoroughly, remove water, protect them and keep them dry, so:

 1. After cleaning dry thoroughly using a dewatering fluid such as WD40.
 2. Remove displaced water with forced warm air.
 3. Coat with a protective coating such as benzotriazole inhibitor, or a block co-polymer.
 4. Pack into benzotriazole treated paper lined wooden boxes. Moisture absorbent granules may also be used to keep the air inside the boxes dry.

When unpacked, remove the coatings with a phosphoric-based solution and dry them thoroughly.

Is it possible to heat treat aluminium bronze CW307G (CA104) to improve its corrosion resistance?

Yes, this is covered in Def Stan 02-833. For extruded rods and sections of size 40mm and below, an anneal at 740°C plus or minus 20° followed by air cooling is carried out. This mandatory heat treatment is to eliminate phases which are likely to give rise to selective corrosion in sea water.

Este posibilă tratarea termică a bronzului aluminiu CW307G (CA104) pentru a îmbunătăţi rezistenţa la coroziune?

Da, acest lucru este reglementat în Standardul de Apărare 02-833. Pentru tije și profile extrudate de dimensiuni de 40mm și mai mici, se efectuează o călire la 740°C, plus sau minus 20°, urmată de răcirea aerului. Acest tratament termic obligatoriu este necesar pentru a elimina fazele care sunt susceptibile de a da naștere la coroziune selectivă în apa mării.

Sunt permise reparațiile prin sudură la Forjări Clasa 1 și Clasa 2 produse la Standard de Apărare 02-879 Partea 2?

Repararea defectelor prin sudură nu este permisă la forjările de Clasa 1 și Clasa 2.