Bibliotecă resurse

clear search

Ce gamă de culori poate fi realizată la o piesă turnată din bronz?

Cu tratament chimic, orice culoare dorită poate fi obținută. Trebuie consultate companii specializate pentru identificarea produsului corect pentru un anumit proiect.

Ce tip de bronz se utilizează la lucrările moderne de artă?

Bronzul a fost utilizat de secole pentru realizarea statuilor și este în continuare alegerea optimă pentru lucrările de artă moderne şi mai importante. Aliajele cele mai utilizate pentru astfel de obiecte sunt aliajele speciale ca CC492K și CC491K.

Cum pot fi protejate împotriva coroziunii obiectele de artă din bronz amplasate în aer liber?

Prin utilizarea unor lacuri ori materiale de lustruire cu ceară, sau ambele.

How can bronze works of art be protected from corrosion if they are situated outdoors?

Either by the use of lacquers, wax polishing, or both.

What range of colours can be achieved with a finished bronze casting?

Using chemical treatment, any desired colour can be obtained. Specialist companies should be consulted to identify the correct product for a particular project.

What type of bronze is used for modern works of art?

Bronze has been used for centuries to create statues, and is still the first choice for modern, striking works of art. The most widely-used alloys for such objects are leaded gunmetals, such as CC492K and CC491K.