Sustenabilitate

Sustenabilitate

Cuprul contribuie la dezvoltarea sustenabilă în trei moduri

Definite în raportul Brundtland din 1987 al Organizației Națiunilor Unite, dezvoltarea sustenabilă este “dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilităţile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.” Prin aceasta se recunoaște că, creșterea economică trebuie să includă obiective sociale și de mediu.

Creşterea economică

Produsele structurale (clădiri și infrastructură) și funcționale (conductori electrici și termici) din cupru și aliajele sale sunt în centrul economiei Uniunii Europene. Companiile europene – cu tehnologii de clasă mondială în sectoare ca industria constructoare de mașini şi automobile, infrastructura energetică, construcțiile, extracția metalelor, ingineria și multe altele – generează miliarde de Euro prin intermediul piețelor regionale și de export.

Social

În timp ce industria cuprului -în sine- este relativ mică, dpdv al ocupării forței de muncă (+/-50.000 oameni în întreaga Europă), angajează multe persoane într-o varietate mare de meserii. Mai important, în lanțului valoric al cuprului -care include atât nano-particulele cât şi construcțiile civile gigantice şi explorarea spațiului-,  susține, printre altele, cercetători, oameni de știință, profesori, ingineri, medici, tehnologi, metalurgişti, reciclatori și muncitori din construcții. Acești oameni lucrează în instituții academice de clasă mondială, departamente guvernamentale, companii globale și IMM-uri.

Protecţia mediului

Industria europeană al cuprului cheltuiește milioane de euro în fiecare an pe îmbunătățirea propriei amprente ecologice, astfel permiţând companiilor implicate să îmbunătățească amprenta ecologică al produselor lor. Produsele din cupru fac parte din proiecte infrastructurale de mediu, senzori, proiecte de instrumentaţie și de măsurare, de reciclare, de curățare și proiecte de tratare a deșeurilor. Inovarea este sprijinirea eficientă a resurselor “obţinerea a cât mai mult din cât mai puțin”. Exemplele includ reducerea masei şi dimensiunii produselor, îmbunătățirea randamentului și o productivitate mai mare al sistemelor și al aparaturilor, fie ele dispozitive medicale, telefoane, aparate de aer-condiţionat, fabrici, supermarketuri, căi ferate sau vehicule.

Copper AllianceTM consideră că dezvoltarea sustenabilă oferă un model economic echilibrat, care respectă oamenii și planeta.

Institutul European al Cuprului se străduiește să reprezinte o industrie și produsele sale, care sunt evaluate și apreciate pentru contribuția lor la crearea unei societăți mai sustenabile. Pe larg pe site-ul web consacrat

Cuprul are o conductivitate electrică şi termică superioară, este foarte durabil şi poate fi reciclat 100% , fără pierderea performanţelor mecanice. Prezentăm zece motive pentru care ar trebui ales cuprul pentru un sistem energetic sustenabil. Citiţi despre toate acestea la secţiunea Aplicaţii.