Protecţia mediului

Protecţia mediului

Cuprul este un element natural. Este prezent în scoarța terestră, în oceane, lacuri și râuri, de la cantităţi mici ca microelementele, la zăcăminte miniere bogate. Departe de a fi dăunător, este esențial vieţii – plante, pești, animale și oameni, toţi au nevoie de cupru pentru a funcționa bine. 

Cuprul este prezent în toate mediile care ne înconjoară

Cuprul este prezent în mod natural în toate apele, sedimentele și solurile Terrei. De fapt, dacă un sol nu conține suficient cupru, acesta nu poate susține o cultură agricolă productivă. Două dintre cele mai importante culturi alimentare din lume – orezul și grâul – nu prosperă în soluri cu lipsă de cupru, ceea ce duce la pierdere de randament și calitate inferioară a recoltei.

În Europa, 18 milioane de hectare de terenuri cultivate (echivalentul a 19% din terenul arabil), duc lipsă de cupru bio-disponibil. Pentru a compensa acest lucru, este o practică comună de a trata solul cu îngrășăminte îmbogățite cu cupru și cu sulfat de cupru.

Cuprul este natural, complet reciclabil, rezistent la coroziune, sustenabil și antimicrobian. Nu este persistent, bioacumulativ, sau toxic pentru mediu, în condiții normale de utilizare. O evaluare cuprinzătoare a riscului -efectuată în mod voluntar de către industria cuprului, și care acoperă producția, utilizarea și aspectele ciclului de viață ale produselor din lanțul valoric al cuprului- arată că, în general, cadrul legislativ existent ia măsuri pentru protejarea mediului în Europa, protejarea stării de sănătate al muncitorilor din industrie și al publicului larg.

Cuprul ajută la reducerea emisiilor de carbon nocive

Viitorul energiei sustenabile din Europa depinde de o aso ciere a eficienței energetice și a energiei regenerabile. Cu cât sunt livrate mai eficient serviciile energetice, energia regenerabilă poate deveni mai repede un contributor eficient și important în producția energiei primare.

Cuprul este un material esențial pentru construirea viitoarelor sisteme energetice. Acesta joacă un rol important în sistemele de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană, a mareelor, hidroenergia, cea de biomasă și cea geotermală. Cuprul este unul dintre cel mai bine cotaţi conductori termici și electrici dintre metalele folosite în infrastructură și designul produselor. Sistemele de alimentare cu energie electrică din cupru generează, transmit și utilizează energie cu o eficiență mai mare, reducând astfel emisiile de gaze cu efect de seră și optimizând costurile ciclului de viață.

 

Creșterea diametrului unui conductor de cupru poate reduce emisiile de carbon nocive. Avantajele asociate pot include recuperarea unor investiții cu factori ridicaţi de mediu, reducerea costurilor ciclului de viață al unui sistem și reciclabilitate 100%.

Știați că procentajul mediu al cuprului în scoarța terestră este de 0,005%?

Cuprul este prezent în scoarța terestră, în oceane, lacuri și râuri, de la cantităţi mici ca microelementele, la zăcăminte miniere bogate.